=> Συλλέγουμε και ανακυκλώνουμε μπαταρίες!

  Στα πλαίσια της εκπαίδευσης αλλά και ευαισθητοποίησης των παιδιών σχετικά με την ανακύκλωση μπαταριών, με στόχο τη δημιουργία κοινωνικής

Περισσότερα