Ωρολόγιο Πρόγραμμα

  • Ωράριο λειτουργίας σχολείου:
Ώρα Διάρκεια
8.15-9.00
9.00-9.40
10.00-10.45
10.45-11.30
11.45-12.25
12.35-13.15
  • Ολοήμερο: