Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις

Φωτογραφίες από τις εκδρομές που έχει διοργανώσει το σχολείο μας