Διοίκηση

Η Διεύθυνση του σχολείου μας

Διευθύντρια: Τσαντσαράκη Θεοδοσία

Υποδιευθυντής: Πέρος Ιωάννης

Τηλέφωνο: 2242049206

Fax: 2242049206

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dimkefalou@sch.gr