Σύλλογος Διδασκόντων

Ο Σύλλογος των Διδασκόντων (Σ.Δ.) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου και αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σ’ αυτό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

Έργο του είναι η χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου, για την οποία είναι υπεύθυνος. Οι αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων (Σ.Δ.) κινούνται πάντοτε στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής νομοθεσίας. Πρόεδρος του Συλλόγου των Διδασκόντων (Σ.Δ.) είναι ο Διευθυντής του σχολείου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θέση Υποδιευθυντή και δεν έχει ορισθεί νόμιμος αναπληρωτής του Διευθυντή, όταν αυτός απουσιάζει, προεδρεύει στο Σύλλογο Διδασκόντων (Σ.Δ.) ο ανώτερος στο βαθμό εκπαιδευτικός και επί ισοβάθμων εκείνος που έχει τον περισσότερο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό.

Ειδικότερα ο Σύλλογος των Διδασκόντων: Συνεδριάζει τακτικά ή έκτακτα ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του και η συμμετοχή του διδακτικού προσωπικού στις συνεδριάσεις του είναι υποχρεωτική. Οι τακτικές συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων γίνονται ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.

 

ΤΣΑΝΤΣΑΡΑΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΠΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΕ11 ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ 79 ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΖΑΡΑΓΚΟΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ 08 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΥΓΗΡΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
ΚΩΦΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ 70,5 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70,5 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΝΤΩΝΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ 70 Α1
ΣΑΚΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ 70 Α2
ΜΠΑΤΣΟΥΚΑ ΞΑΝΘΗ ΠΕ 70 Β1
ΖΑΦΕΙΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ 70 Β2
ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΡΟΥΣΣΗΣ ΠΕ 70 Γ1
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ Γ2
ΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΙΑ    ΠΕ 70 Δ1
ΤΖΗΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ 70 Δ2
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  ΠΕ 70 Ε1
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ 70 Ε2
ΠΟΥΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕ 70 ΣΤ1
ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ 70 ΣΤ2