ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΥ-ΚΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ: 203 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ: 18 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 12 ΕΚΠ/ΚΟΙ ΠΕ70, 1 ΕΚΠ/ΚΟΣ ΠΕ

Καλώς ορίσατεΚαλώς ορίσατε

ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΥ-ΚΩ Πραγματοποιήθηκε στις 21 Αυγούστου 2015 η διοικητική παραλαβή προς δοκιμαστική λειτουργία του Νέου Δημοτικού Σχολείου Κεφάλου, παρουσία του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Κω κ.